יומן גבע 437, 1969

לימודי תורה ב״חדר״ בכפר חב״ד

1969
  • דירוג