יומן כרמל הרצליה 421, 1964

הוועד הפועל של החברה הכלכלית לישראל מסייר בארץ

1964
  • דירוג