יומן גבע 405, 1968

ראש הממשלה לוי אשכול ממריא לביקור באמריקה הצפונית

1968
  • דירוג