יומן גבע 345, 1965

ביקור בבית הדפוס הממשלתי לקראת הבחירות לכנסת השישית

1965
  • דירוג
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ושופט בית המשפט העליון משה לנדוי מבקר בבית הדפוס הממשלתי כדי לבחון מקרוב את אטימות המעטפות לקלפיות המודפסות במקום, במסגרת ההכנות לבחירות לכנסת השישית. בסיום ההדפסה, מועברות המעטפות אל קלפיות ברחבי הארץ. השופט לנדוי שומע הסברים מפי המדפיס הממשלתי שאול גולן על תהליך היצור וההדפסה.
אישים בקטע:

אולי יעניין אותך גם...