יומן גבע 392, 1967

תושבי מזרח ירושלים ממירים דינרים ירדניים ללירה הישראלית

1967
  • דירוג