יומן גבע 391, 1967

טילים מתוצרת סובייטית נלקחו כשלל מלחמה

1967
  • דירוג