ועדת החוץ והביטחון ממשיכה לדון בפרשת לבון
יומן כרמל הרצליה 317, 1960

ועדת החוץ והביטחון ממשיכה לדון בפרשת לבון

1960
  • דירוג