יומן גבע 299, 1963

ראש הממשלה אשכול דובר בכנס פתיחת המגבית המאוחדת בישראל לשנת תשכד

1963
  • דירוג