יומן גבע 274, 1962

בניית השלבים האחרונים של מוביל המים הארצי

1962
  • דירוג