התעשייה הצבאית
יומן כרמל הרצליה 300, 1960

התעשייה הצבאית

1960
  • דירוג