הבה נשירה: "על כנפי נשרים"

1956
  • דירוג

סרטון בהפקת מינהל ההסברה. ישראלים ממוצא תימני עוסקים בעבודות אדמה לצלילי שיר שחיברו בלהה יפה ועמנואל זמיר במיוחד עבור הסרטון.