הר הצופים לפני 1948

חיילים זרים מבקרים באוניברסיטה העברית

תאריך לא ידוע
  • דירוג