קץ הדרכים

1979
  • דירוג

סרט תיעודי שהפיק שירות הסרטים הישראלי על ההעפלה לארץ ישראל.
יותר מ-800 מעפילים מאירופה היו על סיפון האונייה “לא תפחידונו”, כששלטונות המנדט הבריטי עצרו אותה וגירשו את נוסעיה לקפריסין. כ-30 שנה אחר כך, מראיין הבמאי יגאל בורשטיין את מי שלקחו חלק בדרמה: קצינים ודיפלומטים בריטיים לשעבר, איש מחתרת איטלקי, אנשי ההגנה ואצ”ל וחמישה מעפילים. לכל אחד תפקיד משלו בקורותיה של “לא תפחידונו”, אך גם בסיפור רחב בהרבה: סיפורם של העקורים היהודים באירופה בתום מלחמת העולם השנייה ומאבקם לעלות ארצה.
הסרט משלב קטעים מיומני חדשות בריטיים ואיטלקיים ותיעודים מסיפון האונייה “לא תפחידונו”, כפי שהופיעו בסרטו של מאיר לוין “הבלתי חוקיים”.