יומן כרמל II-251, אפריל 1958

נאום שר האוצר לוי אשכול

1958
  • דירוג
שר האוצר לוי אשכול ישוב לצד שולחן ונואם בסוגיית התקציב שאושר בידי הכנסת.
אישים בקטע:

אולי יעניין אותך גם...