יומן כרמל II-140, מיום 29 בינואר, 1954

ממשלה חדשה בישראל

1954
  • דירוג