יומן כרמל II-114, מיום 30 בינואר, 1953

1953
  • דירוג