יומן כרמל II-109, מיום 22 בנובמבר, 1952

שביתת אוטובוסים בעיר העתיקה בירושלים

1952
  • דירוג