יומן כרמל II-106, מיום 10 באוקטובר, 1952

1952
  • דירוג