יומן כרמל II-080, מיום 1 בספטמבר, 1951

1951
  • דירוג