יומן כרמל II-062, מיום 23 בדצמבר, 1950

חיילים עולים חדשים מתימן באימון צבאי

1950
  • דירוג