יומן כרמל II-012, מיום 26, בפברואר 1949

1949
  • דירוג