יומן כרמל II-006, מיום 30 באוקטובר, 1948

1948
  • דירוג