• דירוג
שר הדתות דר שמואל כהנא נואם בפני אורחים הנמצאים בסוכה. הרב יהודה פישמן מיימון נואם. הרב הראשי טולדנו נואם. גברים מתפללים בחצר לשחרור ירושלים.

אולי יעניין אותך גם...