יומן כרמל II-002, מיום 1 באוגוסט, 1948

1948
  • דירוג