יומן כרמל II-002, מיום 1 באוגוסט, 1948

נצרת בשליטת הצבא הישראלי

1948
  • דירוג