יומן כרמל II-002, מיום 1 באוגוסט, 1948

באי שם (תל ליטוינסקי)

1948
  • דירוג