יומן כרמל I-247, שנת 1947

פתיחת בית הספר לפעילי ''הסתדרות העובדים''

1947
  • דירוג