יומן כרמל I-165, מיום 10 בדצמבר, 1938

1938
  • דירוג