יומן כרמל I-164, מיום 3 בדצמבר, 1938

1938
  • דירוג