יומן כרמל I-128, מיום 28 בפברואר, 1938

1938
  • דירוג