יומן כרמל I-126, מיום 14 בפברואר, 1938

1938
  • דירוג