יומן כרמל I-119, מיום 27 בדצמבר, 1937

הרחבת רשת בתי הספר העירוניים בתל אביב

1937
  • דירוג