יומן כרמל I-065, מיום 11 בדצמבר, 1936

1936
  • דירוג