מולדת [049]: הלגיון היהודי, 2 בנובמבר, 1928

שיירה של ''הבריגדה היהודית'' בדרך לירושלים

1928
  • דירוג