יומן כרמל I-158, מיום 21 באוקטובר, 1938

1938
  • דירוג