יומן כרמל I-185, מיום 1 ביולי, 1939

1939
  • דירוג