יומן כרמל I-200, מיום 18 בנובמבר, 1939

1939
  • דירוג