יומן כרמל I-195, מיום 30 בספטמבר, 1939

1939
  • דירוג