יומן כרמל I-180, מיום 20 במאי, 1939

1939
  • דירוג