יומן כרמל I-179, מיום 6 במאי, 1939

1939
  • דירוג