• דירוג
שר העבודה מרדכי נמיר ופמלייתו מגיעים לטקס הפתיחה של גשר יוסף בעמק החולה. השר ופמלייתו ומתקבלים על ידי קהל תושבים ואורחים. אחד הנוכחים מסיר את הלוט מעל לוח שם הגשר. השר נושא נאום.
אישים בקטע:

אולי יעניין אותך גם...