יומן כרמל II-191, מיום 10 בדצמבר, 1955

עבודה במסילת הרכבת

1955
  • דירוג