יומן כרמל II-187, מיום 15 באוקטובר, 1955

1955
  • דירוג