יומן כרמל II-185, מיום 16 בספטמבר, 1955

1955
  • דירוג