יומן כרמל II-167, מיום 25 בדצמבר, 1938

1938
  • דירוג