יומן פאת'ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: כתיבה והדפסה בעברית, סופר סת"ם ומנגד הדפסת עיתון הארץ

1938
  • דירוג

כתיבה והדפסה בעברית – סופר סת”ם כותב על גבי קלף ספר תורה, ומנגד, עיתון הארץ מודפס בעברית במכונת דפוס מודרנית.