• דירוג

הרדוף – מתוך יישום כתב התנועה אשכול־וכמן בגרפיקה ממוחשבת. במאי: ג’ון ג’. הריז. המחלקה לאמנות, אוניברסיטת תל־אביב.