אוסף משפחת גוטמן

[סרטים ביתיים משפחת גוטמן #6]

1948
  • דירוג
צילומים משפחתיים מאזור מגורי המשפחה בירושלים, שיירות בדרך לירושלים הנצורה, שער הגיא, האו"ם, חיילים, ג'יפים, בידוק בטחוני, צילומים מאירופה במהלך השתתפות בכנס אקדמאי.