אוסף משפחת גוטמן

[סרטים ביתיים משפחת גוטמן #3]

1947
  • דירוג
צילומים המתעדים את הפרידה מהמשפחה וההפלגה מניו־יורק לפלשתינה על הספינה MARINE CARPE. עגינה ופריקה בנמל ביירות ועד ההגעה לנמל חיפה. לאחר מכן צילומים מקיבוץ אפיקים, שדות, בריכות המים ומגדל המים.