דרך לצורה (שחור לבן)

1978
דרך לצורה (שחור לבן)

הרדוף

1979
הרדוף

התן הזהוב

1969
התן הזהוב

חסידות

1960
חסידות

סרטים מחוברים בכתב תנועה 1961-1967

1961
סרטים מחוברים בכתב תנועה 1961-1967

סשן

1960
סשן

פיזור בשטח

תאריך לא ידוע
פיזור בשטח

ריקוד תימני

1984
ריקוד תימני